25.2.04

A nova ponte

Con respecto a esa polémica sobre a necesidade dunha nova ponte sobre a Ría de Vigo que defenden os empresarios e algúns políticos, a min o que me parece máis cabal é a postura de Pablo Egerique, delegado da Zona Franca viguesa, que suxire a creación dunha liña rápida de ferri entre Vigo e Cangas, con capacidade para transportar vehículos e un percorrido que se cubriría en dez minutos. Sen dúbida, é unha solución barata e de moito menor impacto ecolóxico e paisaxístico.

Ningún comentario: