15.6.07

Xurado do Premio Xerais de Novela 2007

Este é o xurado do Premio Xerais de Novela 2007, na derradeira reunión e xa durante o momento da votación para elixir a obra gañadora. De esquerda a dereita: Xurxo Patiño, Abe Rábade, Belén López, Xosé Lois Vilar e Lara Rozados. Eu, como secretario do xurado, presido a mesa e tomo nota dos votos. Este ano, o nivel medio das novelas presentadas era moi alto e, ademais das finalistas, ao meu xuízo houbo catro novelas máis que non conseguiron ser finalistas que tamén eran de altísima calidade. Sen dúbida, un bo ano.

Ningún comentario: