3.7.07

O decreto do galego / El decreto del gallego

Feijoo di que o PP aposta polo bilingüismo harmónico nas aulas. ¿Que é o bilingüismo harmónico? ¿Que se indique que o 30% das asignaturas deben ser impartidas en galego e, en consecuencia, o 70% en castelán, como ocorría até o de agora? ¿Que en realidade nin siquera se cumprise ese 30%, como viña sucedendo até o de agora, porque o anterior decreto se incumplía sistematicamente en moitos centros?
¿O feito de que a metade das asignaturas se impartan en castelán (50%) e a outra metade en galego (50%), como establece o novo decreto, parécelle a Núñez Feijoo unha imposición do galego? ¿E o que sucedía até o de agora, que o 70% das asignaturas se impartisen en castelán, non lle parecía imposición ao PP?

Propoño que a rede se mobilice a favor do novo decreto, pois é preciso contrarrestrar o discurso reaccionario, mentiroso, alarmista e perverso do PP.

Feijoo dice que el PP apuesta por el bilingüismo armónico en las aulas. ¿Que es el bilingüismo armónico? ¿Que se indique que el 30% de las asignaturas deben ser impartidas en gallego y, por consiguiente, el 70% en castellano, como sucedía hasta ahora? ¿Que en realidad ni siquiera se cumpliese ese 30%, como hasta ahora, porque el anterior decreto se incumplía sistematicamente en muchos centros?
¿El hecho de que la mitad de las asignaturas se impartan en castellano (50%) y la otra mitad en gallego (50%), como establece el nuevo decreto, le parece a Núñez Feijoo una imposición del gallego? ¿Y lo que sucedía hasta ahora, que el 70% de las asignaturas se impartiesen en castellano, no le parecía imposición al PP?
Propongo que la red se mobilice a favor del nuevo decreto, pues es preciso contrarrestrar el discurso reaccionario, mentiroso, alarmista y perverso del PP.


_________________

NOTA IMPORTANTE: Este post está redactado seguindo a filosofía do novo decreto do galego (proporción 50%-50%). Se o redactase seguindo a filosofía do anterior decreto, vixente até hai uns días, este post estaría redactado maiormente en castelán (70%) e unha pequena parte en galego (30%). O espírito deste post, para Nuñez Feijoo, é unha imposición.

NOTA IMPORTANTE: Este post está redactado siguiendo la filosofía del nuevo decreto del gallego (proporción 50%-50%). Si lo redactase siguiendo la filosofía del anterior decreto, vigente hasta hace unos días, este post estaría redactado mayormente en castellano (70%) y una pequeña parte en gallego (30%). El espíritu de este post, para Núñez Feijoo, es una imposición.

Ningún comentario: