27.12.07

e-tarxetas postais

Estes días recibín múltiples tarxetas postais, principalmente por correo electrónico. Selecciono algunhas para Cabrafanada.


Esta primeira é da poeta Olga Patiño:
A segunda envíama Xesús Manuel Marcos:
E a máis impactante é de Acción contra a Fame, realizada a partir da imaxe fotógrafo galego Fernando Bellas, que viaxou a Nicaragua:

Ningún comentario: