31.1.08

Non si (e II)

O poeta Xoán Abeleira envíame un poema sobre a lingua galega, que reprooduzo a continuación. Titúlase "Non si (e II)". A imaxe inferior tamén é unha selección do propio Abeleira.
El gallego lingua
Maldita condenada
Lingua do Demo

Lingua desprezada e desprezable

Lingua miserable e dos miserables

Lingua ruín lingua
Ferruxe lingua farrapo lingua de esmola
Lingua de pedire ós camiños
Un codelo de nada un corrosco
Na choiva a mendigare por sempre
O baleiro infernal
Da friaxe na igrexa

Lingua ignorante lingua
Pailana lingua analfabeta

Lingua sucia lingua
Marrá lingua suorenta

Lingua falsa perversa lingua
De noxo cativa lingua de merda

Lingua ventrílocua lingua
Bilingüe lingua discordante
Lingua inharmónica ho

Lingua deformada e
Sen formarse lingua espida de si
E de non lingua sen fros

Lingua sen vocábulos lingua
Sen bocas lingua sen linguas
Lingua sen azos

Lingua vella de mil anos vella
Artrítica coas maos encalecidas arreo
A tola que leva as unllas
Negras de lama e de bosta

Lingua raquítica lingua
Enfermiza lingua moribunda
Lingua a degoirare cadora
Mete–lo zoco na foxa

Lingua dos ladróns
Lingua dos furtivos
Lingua dos contra
Bandistas

Lingua esfameada
Lingua adulterada
Lingua de estraperlo

Lingua de pan
Bruno lingua de pan
Ácimo vituperio de lingua con ise ácido
Celme na punta crebada da lingua

Lingua atea até a lingua
Lingua blasfema até os miolos
Lingua profana lingua
Sacrílega sen máis deus có
Triste lampexare do estrume

Lingua animal guindada
Ós animais coma quen guinda a Peste

Lingua parida ó son de por e prás bestas

Lingua vaca lingua mula
Lingua ovella lingua galiña
Lingua porca destinada a padecere
O seu propio coitelo no seu propio matadoiro

Lingua raposa lingua
Fulana lingua candonga
Aberta decote de pernas
Pra que todos a fodan
Pra que todos lle golsen

Lingua bastarda filla de
Puta que ninguén quere xa
Nin sequera os que lle pagan
Nin sequera os que a soban

Lingua daniña lingua
Pezoñenta lingua perigosa
Terrorista que todo Cristo
Xostrega á que todo Xudas lle
Cospe

Todo canto fago todo
Canto falo condenada
Lingua do Demo
É por ti

ASIEU
Xoán Abeleira

Ningún comentario: