4.8.08

Estou lonxe

Estou lonxe, vendo mundo, pero Cabrafanada está programado para seguir sen min.



Ningún comentario: