27.2.09

A imposición do galego (2)

—Universidade da Coruña: úsano o 10% dos profesores
—Universidades galegas: Ningunha chega ao 20% en galego e hai carreiras que exclúen o o galego ao 100%
—Profesorado de infantil de Galicia: 0 87,6% usa só ou máis o castelán.
—Medios de comunicación escritos: o galego ocupa o 9%
—Televisión: 1 das sete cadeas de TV emite en galego.
—Actuacións xudiciais (orais ou escritas): en galego o 8% (¡que xusta a xustiza!)
—Libros en galego nas librerías: o 15%
—Documentación dos corpos de seguridade do Estado: o galego é o 1%
—Estreas de cine, dvs e videoxogos: o galego non pasa do 1%

Fonte: Semanario A Nosa Terra, nº 1346

Ningún comentario:

Publicar un comentario