14.12.09

Sobre o e-book e a propiedade intelectual

Polo momento, o meu artigo en ANT desta semana. Será un tema que amplíe en Cabrafanada en canto dispoña dun pouco de tempo, porque me parece un tema abondondo relevante para crear debate e evitar tanto as demagoxias como os prexuízos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario