19.4.10

Folerpas de Novoneyra: propostas didácticas

Aquí están, na páxina de Xerais, as propóstas didácticas de Folerpas de Novonerya, feitas por Pilar Sampedro e Maruxa Caamaño. Para ambas as dúas, o meu agradecemento.

Ningún comentario:

Publicar un comentario