29.11.10

O galego na prensa

Isto dicía eu en 1993 nunha intervención pública sobre o galego na prensa:

A situación da lingua galega na prensa cómpre enmarcala no contexto de desgaleguización que padece a nosa prensa, sempre máis atenta á realidade cultural de fóra que á nosa propia. De feito, a cultura galega poucas veces é referencia para os xornalistas, que á hora de citar exemplos prefiren facelo a través da peneira cultural madrileña (cando se citan pintores, sociólogos, médicos, escritores, libros determinados, ou mesmo ambientes ou institucións os xornalistas galegos amárranse ós mesmos exemplos ós que acode un xornalista madrileño, sen botar man case nunca das nosas propias referencias culturais) ás veces intencionadamente e ás veces por descoñecemento ou falta de concienciación.


¿Que cambiou hoxe, en 2010?
A actitude dos xornalistas é moito máis positiva que en 1993. En cambio, a utilización ou non da lingua galega converteuse nunha cuestión estratéxica para os medios, con moito máis peso político do que tiña. O seu uso depende moito menos dos xornalistas e moito máis do poder que os controla.

Ningún comentario:

Publicar un comentario