2.2.12

Un lector de «Ninguén escribe un «hoax» que continúa o libro

Anxo, un dos lectores que participaron no activo debate sobre Ninguén no Club de Lectura Virtual «Falemos de lecturas», ocorréuselle continuar unha das historias, a de «Esperando», escribindo un hoax que prolonga o libro. Reprodúzoo a continuación. Grazas, Anxo.De: enola@gmail.com
Asunto: gasolineiras sen cobertura
Data: 24 de decembro do 2012
Para: slonely@gmail.com
GASOLINEIRAS SEN COBERTURA
Danse casos en que clientes queren pagar nas gasolineiras con tarxeta e por distintos motivos (beneficiarse de descontos, acadar agasallos, non dispoñer de diñeiro en efectivo,…) e por distintos motivos (fallo na lina telefónica, fallo na conexión a internet, tarxeteira defectuosa, …) os clientes non consiguen realizar o pago.
Ante eso a OCG presentou unha queixa ante as empresas con gasolineiras en Galicia (Repsol, Cepsa, Shell,…) que foi tida en conta.
A OCG e as GG (gasolineiras galegas) acordan encher o depósito gratuitamente aos clientes que non poidan pagar con tarxeta nas gasolineiras (DOG 10.10.2010).
Para que a gasolineira encha gratuitamente o depósito os clientes afectados deberán presentar impreso este email acompañado dunha fotografía tomada o día no que se produxo a incidencia tomada nos arredores da gasolineira dalgún elemento salientable da arquitectura desa zona (horreo, cruceiro, campanario, …).
Somos conscientes de que hai moitos clientes afectados por non poder pagar con tarxeta que poden facer valer os seus dereitos se este email chega a eles.
POR FAVOR, DIFUNDE ESTA MENSAXE ENTRE OS TEUS CONTACTOS

Ningún comentario:

Publicar un comentario