29.12.10

Adeus, Xacobeo

Remata o Ano Xacobeo, que desde as épocas de Fraga se converteu na gran esperanza utópica da política cultural do PP e, agora, na solución máxica para a crise.
E a partir deste momento, ¿repararemos máis, por fin, nas persoas que se dedican a facer da cultura galega unha tarefa diaria de dignificación e servizo á cidadanía deste país?

1 comentario: