11.3.07

Normalización Lingüística

Non hai dúbida: a polémica obra de títires que a empresa Mekané Didáctica puxo en marcha no Verbum para favorecer a concienciación dos rapaces e rapazas a prol do galego constitúe unha metedura de pata de primeira liña e denota moi pouca sensibilidade por parte dos seus responsables con respecto ao que debe ser a normalización lingüísitica. As persoas que militamos na defensa da lingua galega tamén debemos mostrar a nosa discrepancia. É máis, as persoas que defendemos o galego sempre fuximos da confrontación porque sufrimos os seus efectos a diario, e sabemos que promovela non beneficia en nada á normalización lingüística nin á convivencia. A retirada da obra Os Barballocas, os salvadores da língua é unha boa nova para tod@s. Curiosamente, a súa programación foi permitida e asumida polo Concello de Vigo, gobernado polo PP, que demostra día a día a súa falta de criterio.
Desde logo, as persoas que montaron este proxecto teatral ignoran cal é o camiño e o sentido da normalización lingüística do galego, e o argumento da obra en cuestión é dun simplismo patético que, non se pode negar, mostra actitudes discriminatorias cara aos castelán falantes. As persoas que defendemos o galego e o falamos consciente e orgullosamente na nosa vida diaria sabemos que en ningún caso existen linguas boas e linguas malas, que todas son iguais por natureza (aínda que, por condición, ante a lei o galego siga sendo discriminado a cotío), como tamén sabemos que non existen persoas boas ou malas por falar nunha ou noutra lingua.
Xa que logo, súmome á condena sobre os desacertados contidos da obra infantil de Mekané Didáctica.
Ademais, as linguas son simplemente un instrumento de comunicación e a canle expresión dunha comunidade determinada ao que tempo constitúen un dos máis ricos patrimonios culturais do universo, incluída a lingua galega, a pesar dos provincianos que aínda hoxe pensen o contrario e afirmen que non é válida como lingua universal de acceso ao saber planetario. Sexa cal sexa a lingua que unha persoa fale, constitúe unha barbaridade que discriminala por ese feito.
Xa que logo, a denuncia pública feita por esa asociación ligada ao PP e chamada Vigueses por la Libertad ten lóxica. Ora, esa asociación é precisamente das que noutras ocasións crean discordia, confrontación e militan contra os dereitos dos galego-falantes e contra a propia lingua galega, respondendo ao espírito de crispación creado polo aznarismo. Sería moi positivo que esta asociación ampliase as suas denuncias exactamente coa mesma contudencia (non me explico os motivos polos que non o fan) a todos aqueles casos en que os dereitos dos galego-falantes son sistematicamente violados, desde o incumprimento do decreto de normalización lingüística nos centros de ensino que habilita aos alumnos para ter igual competencia nas dúas linguas, até o rexeitamento do galego nos xulgados (a min, por exemplo, impedíronme cubrir o Libro de Familia en galego en Vigo cando naceu a miña filla), sen esquecer a cotiá discriminación que sofren os galego-falantes nas entrevistas de traballo, por poñer tres exemplos simples. E, nese camiño, os Vigueses por la libertad, aínda teñen moito traballo que facer se queren convencernos de que son unha organización democrática e plural e que lles interesa de verdade a liberdade de tod@d e non só a súa. Por desgraza, en xeral carecen de credibilidade porque a súa liña aseméllase demasiado a outras.

Ningún comentario: