26.1.04

Amor libre

Para Fraga Iribarne, que está en contra do Amor Libre, os privilexios oficiais dos cargos políticos do PP deben incluír o dereito a arrumamentos, sobamentos, tocamentos e o dereito de pernada con adolescentes. Se cadra bota en falla unha Lei do Harén. É que son moi homes e iso, sen dúbida, dálles votos. Pois as eleccións non sei, pero o ceo seguro que xa o teñen gañado.

Ningún comentario: