7.11.07

Sinaturas contra o Parque Eólico da Groba

SOS A Serra da Groba

A.A.: Xunta de Galicia

As cidadás e cidadáns abaixo asinantes manifestamos a nosa total oposición á instalación do Parque Eólico Albariño I na Serra da Groba porque o consideramos un espazo natural e cultural de gran valor que cómpre preservar e conservar.

Esiximos unha figura de protección axeitada para a conservación dos cabalos de raza galega que alí habitan (a maior concentración de cabalos salvaxes da península) e dos curros que anualmente se celebran.

Esiximos a preservación e coidado de todos os restos arqueolóxicos existentes na Serra da Groba e a catalogación inmediata dos xacementos coñecidos e sen catalogar.

Esiximos a inclusión da Serra da Groba como Lugar de Interese Comunitario (LIC) na Rede Natura 2000, pois reúne máis que sobradamente as condicións necesarias para iso.

Esiximos, en suma, poder seguir gozando destas riquezas que esa Serra atesoura, que son de toda a cidadanía, e legalas, melloradas, ás futuras xeracións.


Sinatura on line


Ningún comentario: