17.3.04

Silencio, en camiño

A partir de mañá Cabrafanda permanecerá en silencio até, polo menos, o vindeiro mércores. Marcho, convidado pola ONG Acción contra a Fame, a facer o tramo galego do Camiño de Santiago, nun acto simbólico de solidariedade. Se os meus previsiblemente derrotados músculos me desen para atopar un ciber e escribir unhas liñas, faríao, pero non creo que a miña capacidade física me permita tal licencia.

Ningún comentario: